Zeolita

QUÈ ÉS LA ZEOLITA?

ZEOLITA (estructura)Les zeolites són un grup de minerals d’origen volcànic i estructura microporosa, que es caracteritzen per la seva alta capacitat d’intercanvi iònic. Entre les múltiples aplicacions de la zeolita destaquen el seu ús en filtres de piscines convencionals i naturals o ecològiques, en aquaris, en alimentació animal i, de manera creixent, en jardineria i agricultura, tant a nivell professional (camps de golf i futbol, ​​jardineria…) com particular (substrat per a plantes en test, etc.)

Existeixen molts tipus de zeolita, però el més famós i apreciat arreu del món és la clinoptilolita. La zeolita que comercialitzem en Hortícola de Pedralbes és clinoptilolita natural d’alta puresa, activada tèrmicament per maximitzar la seva capacitat d’intercanvi iònic.

Com que som importadors directes de zeolita, tenim en estoc grans quantitats de zeolita i podem servir ràpidament a qualsevol part d’Espanya.

GRANULOMETRIES EN STOCK: 0,5-1 mm (normal i “especial filtració”) | 1-3 mm | 4-8 mm

icono-pdf-ficha-tecnica1

 


 

APLICACIONS I PRODUCTES

AIGUA

Piscines ecològiques:

La zeolita és un mitjà de filtratge i depuració d’aigua molt efectiu, utilitzat des de fa anys com a filtre per llacs, estanys i piscines naturals, també conegudes com piscines ecològiques o biopiscinas.

En aquest tipus d’instal·lacions, l’ús de la zeolita permet disminuir l’espai reservat a la planta aquàtica, augmentant l’espai de bany fins a un 50 %.

Gràcies a la seva estructura microporosa, la zeolita és capaç d’allotjar bacteris nitrificants, absorbint els nitrits procedents dels excrements dels peixos i altres elements perjudicials per convertir-los en aliment per la planta aquàtica, afavorint així l’establiment de biotips semblants als d’un llac natural.

Gràcies a la zeolita és possible tenir una piscina natural a casa, amb aigua neta i clara tot l’any i sense necessitat d’usar productes químics.

En Hortícola de Pedralbes subministrem zeolita natural especialment pensada per a aquest propòsit. És la nostra Zeolita 4-8 mm.

FORMATS:

Sac 25 Kg (30 llitres) | Big-Bag 1000 Kg (1,2 m3, aprox.)

Piscines convencionals:

La zeolita 0,5-1 mm (especial filtració) pot substituir la sorra de sílice com a mitjà filtrant en piscines convencionals. La zeolita ofereix gran qualitat de filtració molt superior a la de la sorra de sílice, similar a la de les diatomees, però durant molt més temps (es recomana canviar-la cada 3 anys).

FORMATS:

Sac 25 Kg (30 llitres)

Acuaris:

La zeolita és un mitjà filtrant ideal per aquaris d’aigua dolça, reduint l’amoni i els fosfats de l’aigua i evitant la proliferació d’algues. Recomanem la granulometria 1-3 mm.

FORMATS:

Sac 25 Kg (30 llitres)

 


 

JARDINERIA I AGRICULTURA

L’ús de la zeolita en agricultura ha anat creixent en els últims anys. Gràcies a la seva demostrada capacitat per acumular grans reserves d’aigua, nitrogen i altres minerals beneficiosos per a les plantes, la zeolita és utilitzada avui en dia fins i tot pels grans laboratoris d’abonaments i fitosanitaris, que comercialitzen diversos productes per a jardineria i agricultura basats en zeolita. Entre els seus usos en aquest camp, destaquen els següents:

Com a afegit a substrats: La zeolita de granulometria fina (0,5-1 mm), barrejada amb el substrat en un petit percentatge (2-15 %), ajuda a mantenir la terra humida ia evitar el rentat de nutrients, deixant el aigua més temps a disposició de la planta i reduint la freqüència de l’abonat.

FORMATS:

Big-Bag 1000 Kg (1,2 m3, aprox.) | Big-bag 500 Kg (0,6 m3 , aprox.) | Sac 25 Kg

Com esmena de la sorra en camps esportius d’alt rendiment: La zeolita, en granulometria 0,5-1 mm, és un producte utilitzat freqüentment en la creació i manteniment de camps de golf i futbol. És un material aprovat per la normativa de la USGA per camps de golf, recomanant afegir zeolita al substrat fins a un 15 % del volum del mateix. Una barreja recomanable seria un 80% de sorra silícia, 10-15% de zeolita i 5-10% de matèria orgànica. La zeolita millorarà l’aigua disponible, reduint el rentat de nutrients i la frencuencia de l’abonat. També solubilitza el fòsfor, estimulant el vigor radicular de la gespa.

FORMATS:

Big-Bag 1000 Kg (1,2 m3, aprox.) | Granel (sota comanda)

Com enceball per a gespa: La zeolita és un enceball d’alta qualitat. Aportar zeolita en granulometria fina (0,5-1 mm) sobre la superfície de la gespa millorarà la retenció d’humitat i nutrients i l’aireig del sòl.

FORMATS:

Big-Bag 1000 Kg (1,2 m3, aprox.) | Big-bag 500 Kg (0,6 m3 , aprox.) | Sac 25 Kg (30 l, aprox.)

(30 l, aprox.)

Com substrat per a plantes en test: La zeolita pot utilitzar com a substitut de la totalitat o part de la terra de les plantes en test. Per a aquest ús, recomanem les fraccions 1-3 mm i 4-8 mm. La zeolita augmentarà l’aigua i els nutrients disponibles per a la planta, reduint la freqüència de reg i abonat però mantenint al seu torn un drenatge excel·lent, que permet que les arrels estiguin airejades. A més de fixar el nitrogen, la zeolita també solubilitza el fòsfor, afavorint un vigor radicular òptim. La recomanem per bonsai, testos de autoreg… per a aquest últim ús, vegi el nostre substrat mineral.

FORMATS:

Sac 25 Kg (30 l, aprox.)

Com a alternativa a la sorra de sílice en instal·lacions de gespa artificial amb mascotes: Si la mascota de la casa s’ha habituat a fer les seves necessitats a la gespa artificial i l’olor s’ha tornat molt molest, la zeolita és una solució. Substituint el sílice per zeolita, aquesta serà capaç d’absorbir les olors de l’orina de l’animal. En el cas d’un ús intensiu, caldrà reposar periòdicament.

FORMATS:

Sac 25 Kg (30 l, aprox.)

 


 

ALTRES APLICACIONS:

La zeolita té molts altres usos (filtració d’aigua industrial, fabricació de detergents, fabricació de pinsos, additiu al farratge animal, sanejament d’estables…). Gràcies al nostre contacte directe amb el fabricant, podem subministrar zeolita per a qualsevol aplicació. Consulteu-nos.