Gabions

En HORTÍCOLA DE PEDRALBES som experts en el subministrament d’una gran varietat de gabions, especialment a la província de Barcelona.


.

GABIÓ ELECTROSOLDAT HP BUIT

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment Veïnal (95% zinc i 5 % alumini).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES (llarg x ample x alt):

50x30x50 cm | 50x30x100 cm | 50x50x50 cm

100x30x50 cm | 100x30x100 cm | 100x50x50 cm | 100x50x100 cm | 100x100x50 cm | 100x100x100 cm

150x30x50 cm | 150x30x100 cm | 150x50x50 cm | 150x50x100 cm | 150x100x50 cm | 150x100x100 cm

200x30x50 cm | 200x30x100 cm | 200x50x50 cm | 200x50x100 cm | 200x100x50 cm | 200x100x100 cm


.

.

GABIÓ ELECTROSOLDAT HP BASALT

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment Veïnal (95% zinc i 5 % alumini) omplerts amb pedra basàltica. Color gris fosc. L’estació d’ompliment té un exclusiu procés de vibració per optimitzar el seu aspecte, compactació i resistència.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES (llarg x ample x alt):

50x30x50 cm | 50x30x100 cm | 50x50x50 cm

100x30x50 cm | 100x30x100 cm | 100x50x50 cm | 100x50x100 cm | 100x100x50 cm | 100x100x100 cm

150x30x50 cm | 150x30x100 cm | 150x50x50 cm | 150x50x100 cm | 150x100x50 cm | 150x100x100 cm

200x30x50 cm | 200x30x100 cm | 200x50x50 cm | 200x50x100 cm | 200x100x50 cm | 200x100x100 cm

 


 

.

GABIÓ ELECTROSOLDAT HP CALCÀRIA

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment Veïnal (95% zinc i 5 % alumini) omplerts amb pedra calcària. Color ocre. L’estació d’ompliment té un exclusiu procés de vibració per optimitzar el seu aspecte, compactació i resistència.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES (llarg x ample x alt):

50x30x50 cm | 50x30x100 cm | 50x50x50 cm

100x30x50 cm | 100x30x100 cm | 100x50x50 cm | 100x50x100 cm | 100x100x50 cm | 100x100x100 cm

150x30x50 cm | 150x30x100 cm | 150x50x50 cm | 150x50x100 cm | 150x100x50 cm | 150x100x100 cm

200x30x50 cm | 200x30x100 cm | 200x50x50 cm | 200x50x100 cm | 200x100x50 cm | 200x100x100 cm

 


..

.

GABIÓ ELECTROSOLDAT HP FORMIGÓ

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment Veïnal (95% zinc i 5 % alumini). Omplerts amb formigó recuperat. Color gris clar. L’estació d’ompliment té un exclusiu procés de vibració per optimitzar el seu aspecte, compactació i resistència.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES (llarg x ample x alt):

50x30x50 cm | 50x30x100 cm | 50x50x50 cm

100x30x50 cm | 100x30x100 cm | 100x50x50 cm | 100x50x100 cm | 100x100x50 cm | 100x100x100 cm

150x30x50 cm | 150x30x100 cm | 150x50x50 cm | 150x50x100 cm | 150x100x50 cm | 150x100x100 cm

200x30x50 cm | 200x30x100 cm | 200x50x50 cm | 200x50x100 cm | 200x100x50 cm | 200x100x100 cm

 


 

.

GABIÓ ELECTROSOLDAT GRANIT

Gabions de malla de fil d’acer de 4 mm. amb revestiment Veïnal (95% zinc i 5 % alumini). Omplerts amb pedra granítica. Color gris marronós. L’estació d’ompliment té un exclusiu procés de vibració per optimitzar el seu aspecte, compactació i resistència.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES (llarg x ample x alt):

50x30x50 cm | 50x30x100 cm | 50x50x50 cm

100x30x50 cm | 100x30x100 cm | 100x50x50 cm | 100x50x100 cm | 100x100x50 cm | 100x100x100 cm

150x30x50 cm | 150x30x100 cm | 150x50x50 cm | 150x50x100 cm | 150x100x50 cm | 150x100x100 cm

200x30x50 cm | 200x30x100 cm | 200x50x50 cm | 200x50x100 cm | 200x100x50 cm | 200x100x100 cm

 


 

.

TRIPLE TORSIÓ

Caixa de forma prismàtica rectangular, construïts amb malla metàl·lica de cel·les hexagonals de Triple Torsió, confeccionat amb filferro galvanitzat, per a ser omplertes amb pedra i unides entre si per així treballar de forma monolítica. Els murs de gabions es comporten com un mur de gravetat i es recomanen per la seva adaptació als seients, l’alta capacitat de drenatge i la seva atractiva integració al medi.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PRESENTACIÓ: A mida.