Sorres

En HORTÍCOLA DE PEDRALBES som experts en el subministrament d’una gran varietat de sorres per a jardineria, especialment a la província de Barcelona.

Entre els diferents tipus de sorres de les que disposem destaquen: sauló garbellat, sorra de sílice seca, sorra rentada i barreja fina. Totes disponibles a big bags de 500/1.000 Kg. I en sacs de 20 o 25 kg.


.

SAULÓ CRIBAT

Terra sorrenca procedent de la meteorització del granit. S’utilitza com a material drenant per fabricar terres i substrats de cultiu i per millorar la textura de determinats sòls. Aconsegueix una menor pèrdua de volum per consolidació del terreny. També és utilitzat com a material de subbase en la instal·lació de gespa artificial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PRESENTACIÓ: Sac 20 Kg | Tonelada | Big Bag 500 Kg | Big Bag 1.000 Kg | DENSITAT: 1.450 Kg/m3


.

 

SORRA RENTADA

Sorra de riu rentada 0-2 mm. Ús generalitzat en la construcció. Pot incorporar també al terreny per millorar la seva ventilació i drenatge.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PRESENTACIÓ: Sac 20 Kg | Tonelada | Big Bag 500 Kg | Big Bag 1.000 Kg | DENSITAT: 1.600 Kg/m3


.

.

SORRA DE SÍLICE

Sorra de sílice d’un 99% de puresa, manipulada amb especial cura per conservar-la seca, tant en sacs de 25 kg com a big-bags. Especialment adequada per a gespa artificial, tant en instal·lacions particulars com esportives (camps de futbol, pistes de pàdel…). Conservar la sorra seca facilitarà la seva incorporació a la gespa artificial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES: 0,4 – 0,8 mm. | PRESENTACIÓ: Sac 25 kg. | Big Bag 1.000 kg.


 

BARREJA FINA

En jardineria, s’utilitza sovint com subbase per a gespa artificial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PRESENTACIÓ: Sac 20 Kg | Tonelada Granel | Big Bag 500 Kg | Big Bag 1.000 Kg


 

 

SORRA DE COLORS

Sota comanda, podem subministrar sorres de diferents colors i procedències per a obres que ho requereixin. Consulti’ns per conèixer colors, disponibilitat i preus.