Travesses

En HORTÍCOLA DE PEDRALBES som experts en el subministrament d’una gran varietat de travesses, especialment a la província de Barcelona.


.

TRAVESSES RECUPERADES

Travesses de fusta de faig extra de primera qualitat, recuperades de la via ferroviària. Les travesses reciclades estan tractades amb creosota, donant-los una durabilitat a la intempèrie excepcional.

La utilització de travesses de fusta procedents de reciclatge ferroviari està subjecta a les directrius d’ús que estableix en els seus articles l’ORDRE PRE/2666/2002 de 25 d’octubre de 2002 a vigor des del dia 30/06/03.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDA: 260x26x16 cm

TALLS: 240x15x13 cm (longitudinal) | 130x26x16 cm | 100x26x16 cm

[LLEGIR DOCUMENT ADJUNT EN PDF]


.

.

TRAVESSES ECOLÒGIQUES

Travesses de pi nacional de diferents dimensions, tractades en autoclau amb productes ecològics. Tractament autoclau (Classe risc IV) que no conté ni crom ni arsènic i registrat en DGSPC del Ministeri de sanitat i consum.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES:

125x22x12 cm | 200x18x6 cm | 200x18x9 cm | 200x22x12 cm | 240x22x12 cm | 250x22x12 cm | 300x22x12 cm

TRAVESSA-BIGA (SOTA COMANDA):

300x26x16 cm | 400x26x16 cm | 500x26x16 cm | 600x26x16 cm

 


.

LASUR

Producte d’imprimació per a exteriors amb fungicides i protectors de la fusta, disponibilitat de procés incolor o pigmentat. Dirigit a tot aquell tipus de mobiliari exterior en què volem com a resultat final un aspecte natural de la fusta, tacte sedós, bona resistència a la llum i protecció fungicida. Possibilitat d’1 o més mans segons grau de tonalitat desitjada, aconsellable polit entre mans. Rendiment de 12 m2 per litre aproximadament.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PRESENTACIÓ: Nogal 5 Llitres| Incolor 5 Llitres