Estabilització d´àrids

En temps recents, s’ha donat solució a una necessitat real en jardineria i obra pública: la creació de paviments que combinin els avantatges estètiques dels diferents àrids decoratius i la consistència i regularitat dels paviments tradicionals.

En Hortícola de Pedralbes distribuïm diferents productes per crear paviments estables i decoratius, entre ells: resina aglomerant d’àrids, paviment drenant, plaques estabilitzadores… podem ajudar-lo en qualsevol projecte, oferint el que necessita.

Consulteu-nos.


.

RESINA AGLOMERANT D´ÀRIDS

Resina sintètica molt estesa en jardineria i decoració d’espais privats i públics. Barrejant la resina amb qualsevol àrid decoratiu, s’aconsegueix un paviment uniforme que manté totes les qualitats estètiques de l’àrid triat, realçant el color d’aquest amb un acabat mat i natural.

Ús recomanat: escocells, creació de camins de vianants, disseny de zones decoratives que requereixin que l’àrid triat romangui inalterable (dibuixos, escultures, etc).

Consells d’aplicació: per a la correcta adherència de la resina, l’àrid ha d’estar rentat i sec. La quantitat de resina recomanada oscil·la entre el 3 i el 7% del pes de l’àrid.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Presentació: Cub de 4,2 kg.

icono-pdf-ficha-tecnica1


.

 

PAVIMENT DRENANT

Aquest innovador producte és una barreja d’àrids decoratius i morters especials pigmentats, que es presenta en sacs de 25 kg per facilitar la seva instal·lació. En la majoria de casos és l’alternativa ideal a la resina, per tenir un cost molt més reduït i ser més fàcil d’instal·lar. Amb aquest producte s’aconsegueix un acabat molt similar al de la resina aglomerant, afegint l’avantatge que el paviment és totalment drenant, de manera que és ideal per als escocells o com a base per a una instal·lació de gespa sintètica.

Ús recomanat: Creació de camins de vianants i zones decoratives, escocells i parterres públics i privats, base drenant per instal·lar gespa artificial, etc.

Consells d’aplicació: afegir una mica d’aigua a la barreja i pastar fins aconseguir una massa compacta. Estendre la barreja i compactar lleugerament. Després, cobrir amb un plàstic i deixar assecar durant 12 hores. L’alçada mínima recomanada per a un paviment d’ús de vianants és de 4 cm. Per resistir el trànsit de vehicles, l’alçada mínima recomanada és 7-8 cm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Densitat: 1800 kg/m3

Colors disponibles: vermell, gris, verd, blanc, sorra, groc i taronja.

Presentació: Sac de 25 kg (48 sacs/palet)


.

.

PLACA ESTABILITZADORA D´ÀRIDS O GESPA

Podem oferir diferents tipus de plaques estabilitzadores, apropiades per estabilitzar àrids o gespa, creant així paviments compactes de gran resistència, aptes per al trànsit de vehicles.

Consulteu-nos per conèixer els nostres models.