Biga laminada

En HORTÍCOLA DE PEDRALBES som experts en el subministrament d’una gran varietat de bigues laminades, especialment a la província de Barcelona.


.

BIGA LAMINADA

La biga laminada és un material de gran rendiment gràcies a les seves variades possibilitats d’aplicació ia les seves excel·lents propietats. Els laminats no es deformen amb el temps, la tendència a esquerdar és mínima. Aquest tipus de bigueria té major resistència i rigidesa que la fusta tradicional. Raspallada i bisellada en totes les seves cares, té una superfície llisa i amb gran valor decoratiu.

SOTA COMANDA PODEM FABRICAR ALTRES MIDES, APLICAR LASURATS O TRACTAMENTS EN AUTOCLAU.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES: Preu per metre lineal, sense tractaments.

SECCIONS:

6 x 12 cm | 8 x 16 cm | 8 x 20 cm | 10 x 20 cm | 10 x 24 cm | 10 x 28 cm | 12 x 20 cm | 12 x 24 cm | 12 x 28 cm | 14 x 28 cm | 14 x 32 cm | 16 x 16 cm | 16 x 36 cm | 16 x 40 cm | 20 x 20 cm | 20 x 28 cm | 20 x 40 cm